22/01/2019

Açık Alan İlaçlama

Açık Alan İlaçlamaları

Açık alan ilaçlamaları uygulamaları genel olarak; caddelerin spreylenmesi, pazar alanları, çöplük alanlar ve binalarda yapılan ilaçlamalardır. Tüm bu ilaçlamalarda büyük bir sis bulutu haline gelen insektisit tüm alana ulaşır ve haşere popülasyonunda büyük bir düşüş görülür.

Alan spreylemesinin temeli, çok fazla miktarda küçük insektisit damlacıkları üretmek üzerine kurulmuştur.Bu damlacıklar haşereyle uçma faaliyeti esnasında temasa geçtiğinde, öldürücü insektisit dozu haline gelir. Yoğun yağ bazlı insektisit bulutu oluşturan ve sis görüntüsü veren geleneksel bir Alan Spreyleme yöntemi olan Termal Sislemenin yerini günümüzde ULV (Ultra Low Volume) yöntemi almıştır.Bu yöntemde soğuk mekanik aerosol üreten makinelerle cok fazla miktarda düşük hacimli insektisit damlacıkları oluşturulur. Bu yöntemin bir avantajı kullanılacak insektisit miktarını azaltmasıdır, ayrıca tek makineyle büyük alanların hızlı sürede ilaçlanmasını sağlar. Sivrisinek ve karasinek gibi uçan haşereler, alan spreylemesine karşı çok hassastır, çünkü sprey sisi içerisinde uçarlarken damlacıklar ile temas ederler. Alan spreylemesi görünüşte basit bir yöntem gibi görünse de aslında bazı bilimsel prensipler üzerine kurulmuştur. Bu prensiplerin tam olarak anlaşılması, spreylemede kullanılan ürünün etkinliğini arttırmak için gereklidir.

Bütün insektisit uygulama yöntemlerinde olduğu gibi, başarılı bir alan spreylemesinde de önemli olan, insektisit ve haşerenin birbiriyle temasının sağlanması ve bu temas süresinin mümkün olduğunca arttırılmasıdır. Bunun için de sprey sisi optimum büyüklükte damlacıklar ve öldürücü doza ulaşacak miktarda insektisit içermelidir, fakat çok büyük olmamalıdır. Aksi takdirde, haşere gereken miktardan fazla insektisit alacak ve insektisit ziyan olacaktır. Çok büyük damlacıklar ayrıca kısa zamanda yere düşer ve haşereyle temas edecek kadar uzun süre havada kalamaz. Bunun tersi bir durumda, yani damlacıklar çok küçük olduğunda, havada rüzgarla uçabilir ve atmosferde kaybolabilir. Ayrıca küçük damlacıklar haşereyle temas edebilmeleri için gerekli momentumu sağlayacak kütleye sahip değildir. Çünkü küçük damlacıklar haşerenin kanatlarının doğurduğu rüzgarın oluşturduğu hava akımına karşı oldukça hassastır, örneğin karasinekte. İdeal damlacık büyüklüğünün üretilmesi ve havada mümkün olduğunca uzun süre askıda kalması alan spreylemesinde başarının anahtarıdır.